Albert van der Heide

Beeldend kunstenaar

De laatste jaren van zijn leven is Albert vooral bezig geweest met het schilderen van portretten in aquarel: Portretten van familie en vrienden, van schrijvers en kunstenaars, politici en van mensen waarvan hij vond dat ze ‘gewoon een mooie kop’ hadden

Hij wist op dat moment al dat hij niet meer heel lang zou leven en riep vaak stellig “Als ik niet meer kan schilderen, dan hoeft het voor mij niet meer.” Albert overleed op 10 februari 2022. 

Met deze website willen zijn nabestaanden zijn werk levend houden.